info@stromargrupp.ee
telefon: +37255613243
 
 


1. "Tamsalu reoveekogumisala veemajanduse projekti vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekt." Reoveepuhasti rekonstrueerimise tööprojekti koostamine.

Tellija: AS K&H
Valmimise aasta: 2009

2. Sinimäe reoveepuhasti tehnoloogiaprojekti koostamine.

Tellija: AS Infragate Eesti
Valmimise aasta: 2009

3. Võru linna Kirumpää reoveepuhasti eelprojekti koostamine.

Tellija: AS Infragate Eesti
Valmimise aasta: 2008

4. Reoveepuhastuse tehnoloogiate, reoveepuhastuse projekteerimise ja opereerimise alane koolitus.

Tellija: AS Infragate Eesti
Läbiviimise aeg: 2008