info@stromargrupp.ee
telefon: +37255613243
 
 

Teostame joogivee kvaliteedi, heitvee ja reovee koostise uuringuid. Uuringud on aluseks nii kaasaegse joogivee töötlemise kui ka reeovee puhastamise tehnoloogia kavandamisel ja projekteerimisel.

Reovee proovide võtmise ja analüüsimisega paralleeslelt mõõdame ka reoveepuhastile jõudvat reovee vooluhulka, mis võimaldab hinnata reoveepuhasti reostuskoormust. Reostuskoormuse analüüsid on aluseks reoveepuhasti tööprotsessi analüüsil ja efktiivse puhastusprotsessi tagamisel.