info@stromargrupp.ee
telefon: +37255613243
 
 

Tihtipeale ei võimalda õigesti projekteeritud ja ehitatud joogiveetöötluse seadmete või reoveepuhasti puudulik juhtimine saavutada normidele vastavat joogivee või siis heitvee kvaliteeti. Teisel juhul võib küll nõutud kvaliteet tagatud olla, kuid eesmärgi saavutamiseks kulutatakse tunduvalt enam elektrienergiat või kemikaale, kui seda vaja oleks.

Oleme valmis aitama Teid joogiveetöötluse seadmete ja reoveepuhastite tööprotsesside efektiivsuse analüüsil ja tööprotsesside optimeerimisel, tagamaks kulude kokkuhoiu ja seeläbi efektiivsema majandamise.

Paralleelselt puhastusseadmete optimeerimisteenusega pakume ka puhastusjaamade ja -seadmete operaatorite koolitamist ja väljaõpet, mis on eduka puhastusprotsessi läbiviimise peamine eeldus.