info@stromargrupp.ee
telefon: +37255613243
 
 

Pakume ühe- ja kahepäevaseid reoveepuhastuse alaseid koolitusi, mille raames läbiviidavad loengud hõlmavad:
  • reoveepuhastuse kavandamist;
  • erinevate tehnoloogiliste lahenduste ja puhastusprotsesside tutvustamist;
  • reoveepuhastuse projekteerimise aluseid;
  • puhastusprotsesside juhtimise ja opereerimise aluseid;
  • reoveesette töötlemise tehnoloogiate kirjeldamist;
  • reoveepuhastuse ja settetöötluse tehnoloogiliste seadmete tutvustamist;
  • reoveepuhastite tüüpvigade kirjeldamist ja lahenduste pakkumist;

Koolituse täpse programmi saab Tellija alati oma vajadustest lähtuvalt meiega koos läbi arutada ja paika panna. Koolituse raames on võimalik korraldada ka koolitusega haakuvaid erinevaid tutvustavaid ekskursioone erinevate Eesti reoveepuhastite külastamiseks. Koolituse maksumus, läbiviimise aeg ja koht on võimalik alati eraldi kokku leppida.